Małgorzata Kowalczyk

medycyna pracy


Doktor Małgorzata Kowalczyk prowadzi badania z zakresu medycyny pracy. Zapraszamy wszystkich Państwa, posiadających skierowanie od pracodawcy na badania kontrolne, okresowe i wstępne oraz potrzebujących zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych czy zaświadczeń dla kierowców.

Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia 120zł
Badanie kierowców z wydaniem orzeczenia 200zł


Dni i godziny przyjęć

  • 1230 - 1530

Rejestracja telefoniczna

  • 799 079 866
  • 799 079 863